рейтинг 0.0    голосов 0
Название книги:

SELI

Автор:


Жанр: Историческая проза

язык: Латвийский

читать книгу  читать книгу ОнЛайн (временно не активно)

бесплатно скачать:

  в формате:.fb2 (176.8 Кб)
Краткое описание книги:
Rihards Erglis SELI IZDEVUMS VELTITS SELU GADAM SELI XIII GADSIMTS. LATVIESU CILSU, LEISU UN LIBIESU SAVSTARPEJAS CINAS, KA ARI CINAS PRET JAUNO BISTAMO IENAIDNIEKU — VACU IEBRUCEJIEM. VESTURISKI UN ETNOGRAFISKI PRECIZI AUTORS IEZIME TALA LAIKMETA AINAS. VIENS NO NEDAUDZAJIEM DARBIEM, KUR MEGINATS IESKATITIES SELIJAS — Si SAVDABIGA UN LATVIJAS LIKTENOS TIK NOZIMIGA NOVADA SENATNE. izdevn SOlvita Maksliniece Elita Viliama Redaktors Arnolds Auzins Par izdevumu atbild Veronika Lace Noskannejis gramatu un FB2 failu izveidojis I.Locmelis RIHARDS ERGLIS (1881 — 1950) RAKSTNIEKS UN VESTURNIEKS. 1910. GADA BEIDZIS PETERBURGAS ARHEOLOGIJAS INSTITUTU, VELAK BIJIS TA ISTENAIS BIEDRS. PRECEJIES AR KRISJANA BARONA MAZMEITU BIRUTU BARONI. VAIRAKKART IZDOTA POPULARA ROMANA «PELEKO BARONU SENCI» AUTORS. PROZAI RAKSTURIGS BAGATIGS VESTURISKO REALIJU TELOJUMS, ETNOGRAFISKA PRECIZITATE, LABA DABAS IZJUTA. Riharda Ergla romans «Seli» vesta par XIII gadsimta latviesu cilsu, leisu un libiesu savstarpejam cinam, ka ari cinam pret jauno bistamo ienaidnieku — vacu iebrucejiem. «Pieminesu senu latvju cilti — selus. Vinu vards jau izzudis no lauzu valodam. Ari vinu zemi vairs nedeve senaja varda. Neviens, neviens!» — So skumjo ieskanu liela mera palidz parvaret pats stasts, profesionala vesturnieka sacerejums — it ka sapnis par seno Seliju. Vertigs ir iespejami drosais vesturiskais un etno­grafiskais pamats, uz kura autoram izdo­das iezimet ticamas tala laikmeta ainas. Musu acu prieksa nostajas seni teli: Sel­pils virsaitis Vilnis, vina sieva, vina bra­ladels Valodis, Kokneses knazs Vjaceks. Stastijuma centra ir Valoza un vacu gus­teknes Ursulas milestiba. R. Erglis neide- alize un parspileti neromantize ta laika notikumus un cilvekus, «Seli» ir viens no nedaudzajiem darbiem, kur meginats ieskatities si savdabiga un Latvijas lik­tenos tik svariga novada senatne. Par to, cik tas nozimigi vel sodien, «Kulturas Fonda Avize» (1990. g. oktobris) rak­stijis Gundars Ceipe: «Viena no Austrumeiropas mezgla vietam ir Latvija, bet Latvijas mezgls, iespe­jams, meklejams Selija. To apskauj Latvi­jas un citu valstu etnografiski atskirigi novadi, turklat sendienas to caurvija Dau­gavas «magistrale». Selija ir ka gul­tne starp kaiminnovadiem, ta skir un | vieno. Katrs novads ieaudis kadu re­dzamu vai neredzamu dziparu Selijas veidola». Citiem vardiem, latviesu tautas un kulturas tapsana un attistiba seliem pie­der ieverojama vieta ka centralajai musu ciltij, kuras saknes iesniedzas seliskaja i Lietuvas dala, bet galotne — talu Vid­zeme… Autors bagatas detalas atklaj, ka pret sim tautas dzivibas arterijam versas pirmie smagakie triecieni. Tacu seli negaja boja, bet atdzima kopa ar latviesu tautu. «Maza bija si cilts, visu mazaka no latvju ciltim. Bet vai tadel cilveks tur mazak cieta, mazak liksmojas, mazak baudija dzivi, retak pagura negaisa lauzts, retak svineja uzvaru par liktena nesaudzigo iedomibu?» — uz so jauta­jumu atbild romans «Seli». Imants Auzins Vesturiska laikmeta raksturojumu skat. gra­matas beigas.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я 
 

Яндекс.Метрика Проверка тиц pr
OpLib.net

Электронная библиотека, Читайте книги онлайн вместе с нами!

Скачать книги бесплатно в формате FB2, TXT и HTML.


Время формирования страницы: 0.245897054672 сек.
Количество запросов к БД: 25